EP.07 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Unseen 8 ริ้ว ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ... กลับมาพบกันอีกครั้ง ในรายการ "Unseen 8 ริ้ว"

รายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ในมุมที่เธอไม่เคยรู้และไม่เคยเห็นมาก่อน 
 


        เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พี่เจี๊ยบของเราจึงจัดเตรียมกระเช้าจาก"บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล" เพื่อนำไปกราบท่าน ช่างเป็นลูกที่น่ารักจริง ๆ เลยนะค่ะ รู้จักเลือกสิ่งดี ๆ ให้คุณพ่อแบบนี้ 
      


         และในพื้นแผ่นดินไทยของเรา คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่ามีพ่อที่คอยดูแล ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อให้เราทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้วันนี้พี่เจี๊ยบและน้องเตย พาเพื่อน ๆ มา Unseen ที่แห่งนี้ค่ะ

 

 

"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
KHAO HIN SORN ROYAL DEVELOPMENT STUDY CENTER 

 


        การเดินทาง >> จาก "บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เลี้ยวขวาเข้าถนนเลี่ยงเมือง 314 ผ่าน สี่แยกตะวันออกคอมเพล็กซ์ มุ่งหน้าไปยังถนน  304  ผ่านสวนกิตติซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือ ขับตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน" แล้วค่ะ
 


       ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้  ได้รับสถาปนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2522 ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ จึงทรงศึกษาหาแนวทางเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาพื้นดิน ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์  
 

 

        และที่พี่เจี๊ยบกับน้องเตยยืนอยู่นี้ คือ แผนผังบูรณาการ แสดงสถานที่ 9 มงคล อันประกอบไปด้วย

          1. โพศรีมหาโพ
          2. ห้วยเจ๊ก
          3. สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
          4. ศาลาเทิดพระเกียรติ
          5. พระตำหนักสามจั่ว
          6. พลับพลาพระราม
          7. โรงสีข้าวพระราชทาน
          8. หญ้าแฝก
          9. ทฤษฎีใหม่

        โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ได้สนองพระบรมราโชบายตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเอนกประสงค์ของผู้คนในทุกด้าน 
 

 

       และนอกจากนี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังดำเนินการทดลองและวิจัย ในด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่ ผลสำเร็จที่มีความโด่ดเด่นจากการผลการศึกษา ทดลอง วิจัย มีทั้ง 19 เรื่อง ซึ่งได้แก่
 

          1. การปลูกผักกูดเพื่อการค้า
          2. การแปรรูปชาใบหม่อน
          3. การผลิตน้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่าน
          4. การเพาะเห็ดนางรม
          5. การปลูกยางพาราในพื้นที่แห้งแล้ง
          6. การปลูกข้าวหอมในระบบเกษตรยั่งยืน
          7. หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
          8. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
          9. การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและสารควบคุมแมลงศัตรูพืช
          10. เกษตรทฤษฎีใหม่
          11. การปลูกผักไม่ใช้ดินโดยชุดไม้ไผ่
          12. การปลูกบอนสีเพื่อการค้า
          13. สมุนไพรที่ใช้ถ่ายพยาธิในไก่พื้นเมือง
          14. การเลี้ยงสุกรหลุมแบบธรรมชาติ
          15. สมุนไพรไทยที่น่าสนใจ
          16. การเพาะเลี้ยงกบนา
          17. การเพาะและอนุบาลปลานิลแปลงเพศ
          18. การจักสานจากเส้นใยพืช
          19. การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ                     และหมู่บ้านรอบศูนย์ ฯ 


javascript:void(0)

   
     ด้วยพระบารมี ผลจากการศึกษาพัฒนาที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เปลี่ยน แปลงไปจากเดิมเพียงใด ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อลูก ๆ มาตลอด 69 ปี ฉะนั้นเราควรทำตัวเป็นลูกที่ดี รู้จักพอเพียง รู้หน้าที่ของตนเอง เพียงเท่านีั้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแล้วค่ะ 

 


 

สามารถติดตามผลงานของพี่เจี๊ยบและน้องเตย ย้อนหลังได้ตามช่องทาง  

www.bccchannel.com

www.facebook.com/bccchannelthailand

www.youtube.com/bccchannelthailand

“อย่าลืมกด SUBSCRIBE ให้รายการด้วยนะค่ะ”  

 

 

     Gallery