EP.02 สวนออนซอนพ่อเลี่ยม

สวัสดีค่ะ พบกับรายการ "ฅน พอ ดี"

 รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ "ฅน พอ ดี" ที่มีวิถีชีวิตพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 

 

วันนี้รายการ "ฅน พอ ดี" เดินทางมาที่บ้านนาอีสาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อมาพบกับ "พ่อเลี่ยม บุตรจันทรา" ผู้ชายอารมณ์ดี สำเนียงอีสาน 

จากหัวหน้าก๊วนชวนเมาประจำหมู่บ้าน กลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านได้อย่างไร ไปติดตามพร้อม ๆ กันค่ะ

 

 
 
 
จากชีวิตที่เคยล้มเหลว จนต้องขายที่ใช้หนี้ แล้วย้ายถิ่นฐานจากบุรีรัมย์มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ ที่บ้านนาอีสานแห่งนี้
 
พ่อเลี่ยมได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้อยู่ได้อย่างเพียงพอ
 
ด้วยบัญชีครัวเรือนเล่มนี้ค่ะ 
 
 
 
 
หลังจากที่พ่อเลี่ยมได้ทำบัญชีครัวเรือนแล้ว ทำให้เห็นรายจ่ายสิ้นเปลืองอย่างชัดเจน
 
ได้เริ่มเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ ด้วยการปลูกผักสวนครัวกินเอง
 
 ยึดหลัก "ปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก" มีความสุขกับการทำเกษตร 
 
 

 

ซึ่งพ่อเลี่ยม ได้ทำ 5 เรื่อง ในการพึ่งตนเอง
 
1.เรื่องข้าว 2.เรื่องกับข้าว 3.เรื่องของใช้ 4.เรื่องสมุนไพร และ 5.เรื่องปุ๋ย
 
นอกจากนี้ยังปลูกอ้อย เพื่อทำน้ำตาลไว้ประกอบอาหาร และหมักปุ๋ยใช้เอง
 
เพียง 5 เรื่อง ที่พ่อเลี่ยมทำนั้น สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง และมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วย
 
 

 

จากพืชสวนไม่กี่แปลง ผ่านไป 20 ปี ได้ขยายกลายเป็นป่าถึง 5 แห่ง เรียกว่า "สวนออนซอน"ค่ะ 

 

 

ที่มาของชื่อ "สวนออนซอน" นั้น พ่อเลี่ยมบอกว่าตั้งจากความรู้สึก

มาจากภาษาอีสาน แปลว่า ชื่นชม, ยินดี และมีความสุข

 

 

สวนออนซอนแห่งนี้นับว่าเป็นขุมทรัพย์สารพัดประโยชน์ของการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง  

ซึ่งพ่อเลี่ยมได้ยึดหลักการทำสวนแบบ "วนเกษตร" ตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 9

คือการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 

ประกอบไปด้วย ป่าไม้ใช้สอย, ป่าไม้กินได้ และป่าไม้เศรษฐกิจ

 

 

ที่นี่มีต้นไม้มากกว่า 300 ชนิด  ที่พ่อเลี่ยมลงมือปลูกเอง เป็นทั้งแหล่งอาหาร และยารักษาโรค 

 

 

พ่อเลี่ยม ไม่ใช่แค่เกษตรกรนักคิดที่พลิกชีวิตตนเองเพียงอย่างเดียว

แต่ยังเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่ชาวบ้านต่างยกย่องให้เป็น "ปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านนาอีสาน"

ผู้ที่แบ่งปันความสุข และความรู้แบบพึ่งพาตนเองได้ให้กับคนอื่น ๆ มากมาย

 

 

พ่อเลี่ยมบอกว่า สิ่งที่พ่อทำทั้งหมดมันอยู่ในหลักเกณฑ์ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

 

 

พ่อเลี่ยมได้ให้ข้อคิดความหมายของคำว่า "ฅน พอ ดี" ไว้ว่า

"ความพอดีคือ การใช้ชีวิตที่พอดีกับความเป็นอยู่ฐานะของตนเอง"

 

 

เรื่องราวของพ่อเลี่ยม ทำให้ใครหลาย ๆ คนเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
 
เพียงแค่เรารู้จักต้นเหตุของปัญหา แล้วให้เวลากับการแก้ไข
 
ใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง คุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงค่ะ
 
 
 
 

ครั้งหน้า รายการฅนพอดี จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฅนพอดี 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไหนนั้น

ติดตามได้ในรายการ ฅนพอดี ค่ะ สามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางนี้

www.bccchannel.com

www.facebook.com/bccchannelthailand

www.youtube.com/bccchannelthailand

 
 
 
     Gallery