EP.01 ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลาง กองพลทหารราบที่ 11

สวัสดีค่ะ พบกับรายการ "ฅนพอดี"

รายการใหม่ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ "ฅนพอดี"

ที่มีวิถีชีวิตพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 

 

เปิดเทปแรกในวันนี้ เราพาทุกท่านมาที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ศิลปาชีพภาคกลาง

กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ที่นี่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปค่ะ

แต่จะมีความพิเศษและน่าสนใจอะไรบ้างนั้น ไปติดตามกันเลยค่ะ

 

 

ภายในอาคาร ส่วนแรกจะเป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียง

จัดแสดงนิทรรศการ วีดิทัศน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ฯ

วิถีพอเพียง ดิน หัวใจของการทำเกษตร, น้ำ คือ ชีวิต, ข้าว และท้องทุ่งนา คือที่มาของความพอเพียง,

แปลงพืชผสมผสาน เพื่อการเกื้อกูล และอีกมากมายค่ะ

 

 

ส่วนที่สอง คือ ส่วนศิลปาชีพ จัดนิทรรศการ อาคารแสดงศูนย์ศิลปาชีพ

เช่น เครื่องจักสาน, ดอกไม้ประดิษฐ์, พวงกุญแจ, หัวโขน เป็นต้น

และส่วนที่สาม คือ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

 

 

เราไปฟังแนวคิดของ "ฅนพอดี" ที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้กันค่ะ

 

 

พ.อ.ผดุง โพธิ์ชู เล่าว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้และการดำเนินงานนั้น

จะมีกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาดูงานและจัดกิจกรรมที่นี่ มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ศึกษา

เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ให้กับคนที่มาดูงานได้ไปปรับใช้ในชีวิตตนเอง

 

 

แล้วเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่านนี้ ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะไร มาปรับใช้ในชีวิตคะ

 

 

จ.ส.อ.สมชาติ อินธศร เล่าว่า หัวใจสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงสอน

"หลัก 3 ห่วง คือ อยู่อย่างพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน"

"2 เงื่อนไข คือ มีความรู้ และคุณธรรม"

น้อมนำมาใช้ในชีวิตตนเอง แค่รู้จักเก็บ รู้จักกิน ก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงครับ

 

 

แล้ววิทยากรท่านนี้ ได้อะไรจากสิ่งที่ทำบ้างคะเนี่ย

 

 

จ.ส.ท.นิพนธ์ ชูสร้อย เล่าว่า แนวความคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของคนที่มาดูงาน

ได้เห็นมุมมองอื่น เช่น การทำกิจกรรมสาธิตวิถีดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ทฤษฎีใหม่ สอนการทำนาข้าว ทำสวน ทำประมง ทำปุ๋ยชีวภาพ จนถึงงานจักรสาน 

 

 

ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากการลงมือทำและการเปลี่ยนแนวความคิด 

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

ครั้งหน้า รายการฅนพอดี จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับฅนพอดี 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ไหนนั้น

ติดตามได้ในรายการ ฅนพอดี ค่ะ สามารถชมรายการย้อนหลังได้ตามช่องทางนี้

www.bccchannel.com

www.facebook.com/bccchannelthailand

www.youtube.com/bccchannelthailand

     Gallery