สายไฟฟ้าพาเที่ยว
EP.03 กินลม ชมปู ดูนก เต้นรำ ย่ำป่าชายเลน สถานตากอากาศบางปู
   รายการสายไฟฟ้าพาเที่ยว จะพาไปที่สถานตากอากาศบางปู เป็นสถานพักผ่อนตากอากาศติดชายทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ภายใน กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก เป็นแหล่งดูนกนางนวลที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะ บนพื้นที่ 639 ไร่ มีธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีป่าชายเลน เส้นทางชมป่า ชมนก โดยมีจำนวนนกกว่า 200 ชนิดอาศัยอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี จึงทำให้บางปูเป็นแหล่งดูนกที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนกนางนวลจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นตัว ที่อพยพหนีหนาวจากไซบีเรียมาในช่วงต้นฤดูหนาว ประมาณเดือน พ.ย. - ม.ค ของทุกปี